ประกันภัยโควิดโคม่า New Normal 2021

ซื้อประกันภัยโควิด-19 New Normal 2021 ได้แล้ว ที่นี่ CLICK

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียกร้องค่าสินไหม :

Download แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและเชื้อไวรัสโควิด-19 New Normal CLICK

 

Download แบบฟอร์มใบรายงานแพทย์ สำหรับเคลมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและเชื้อไวรัสโควิด-19 New Normal CLICK

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

LINE : @jpinsurance

FACEBOOK : JP Insurance เจพี ประกันภัย