ประกันอุบัติเหตุครอบครัวอุ่นใจ

เงื่อนไขการรับประกัน / คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • มีอายุแรกเข้าระหว่าง 20 –  75 ปีบริบูรณ์ (กรณีต่ออายุกรมธรรม์เมื่ออายุครบ 75 ปี จะไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้)
  • ผู้สมัครมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • คน ซื้อได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น (ต้องระบุชื่อผู้เอาประกันทุกท่าน)
  • แผนประกันภัยนี้ ไม่รับประกัน (ผู้เอาประกันภัยทุกท่าน) อาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือทำงานกับเครื่องจักรเป็นประจำ บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด และ เหมืองใต้ดิน   คนงานก่อสร้าง  นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ และเครื่องบิน  

หมายเหตุ : ทหารและตำรวจกรมธรรม์ไม่คุ้มครองในขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความคุ้มครอง หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีคุณสมบัติตรงกับข้อยกเว้น เช่น พิการ หรือ เป็นโรคร้ายแรง เป็นต้น

 

หมายเหตุ

  • หากผู้เอาประกันภัยหลัก ได้ซื้อกรมธรรม์ไปแล้ว 1 กรมธรรม์ คู่สมรส / บุตร / บิดามารดา ที่ระบุตามกรมธรรม์จะไม่สามารถซื้อกรมธรรม์ในแพคเกจนี้ได้อีก
  • แผน 2 ผู้เอาประกันภัยหลักต้องเป็นบุตรที่ยังไม่สมรส

 

ซื้อประกันครอบครัวอุ่นใจ

 

เช็คสถานะการซื้อประกันออนไลน์ ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง 

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไข :

1. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

2. ตรวจสอบสถานะการทำกรมธรรม์

3. ตรวจสอบสถานะการส่งกรมธรรม์

4. ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ

 

การจัดส่งกรมธรรม์  : บมจ.เจพี ประกันภัย จะดำเนินการจัดส่งกรมธรรม์ทางที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย

สอบถามเพิ่มเติม : 

>> Line : @jpinsurance

>> Facebook : JP Insurance เจพี ประกันภัย

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน :

ไฟล์เอกสารเรียกร้องสินไหม กดเพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ (โครงการครอบครัวอุ่นใจ)

หนังสือยินยอมให้รับค่าสินไหมทดแทน (ทายาทโดยธรรม)