ประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการและวิศวกรรม

 

หากมีใครบอกว่าทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีประกัน!!!

 

          ขอบอกว่า ประกันภัย เป็นสิ่งจำเป็นที่ธุรกิจควรจะมี อย่างน้อยประกันอัคคีภัย หรือ ประกันภัยทรัพย์สิน เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงภัย และเป็นการบริหารจัดการทางด้านการเงินอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับธุรกิจ

           กลุ่มธุรกิจทั่วไป ถ้าธุรกิจของท่าน มีการขนส่งสินค้า ขอแนะนำ ประกันการขนส่งสินค้าที่จะคุ้มครองสินค้าของท่านในระหว่างการขนส่ง หรือ ธุรกิจของท่านจะต้องมีการนำเงินไปเข้าธนาคารในทุกวันหรือมีความเสี่ยงทางด้านการเก็บ-รับเงิน ประกันสำหรับเงินสามารถช่วยท่านได้ และถ้ามีบุคคลภายนอกเข้า-ออกหน่วยงาน บริษัท ห้างฯ ร้าน หรือโรงงานของท่าน สามารถเลือกเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งจะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดกับบุคลภายนอกที่เข้ามาในหน่วยงาน องค์กร หรือธุรกิจของท่านได้แน่นอน

         สำหรับกลุ่มธุรกิจรับเหมาตกแต่ง ก่อสร้างต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ก็สามารถทำประกันภัย กับ เจพี ประกันภัยได้ อาทิเช่น ประกันภัยสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง หรืองานตกแต่ง, ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงาน หรือประกันภัยสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร  เป็นต้น สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 099 0555 ต่อ 4262 และ 4204 หรือ ส่ง e-mail มาที่ marketinginno@jpinsurance.co.th และ uwnonmotor@jpinsurance.co.th

สนใจประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร Click >> Package ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร 

วิธีการแจ้งเอาประกันภัย : 

  • กรอกใบคำขอเอาประกันภัย
  • ชำระค่าเบี้ยประกันภัย ด้วยวิธีต่อไปนี้

           >> ชำระผ่านระบบบัญชีธนาคาร

           >> ชำระโดยตัดผ่านบัตรเครดิต (ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ)

  • นำส่งใบคำขอเอาประกันภัย, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบโอนเงิน หรือสำเนาใบตัดบัตรเครดิต มายังบริษัทฯผ่านช่องทาง E-Mail :  uwnonmotor@jpinsurance.co.th และ marketinginno@jpinsurance.co.th
  • บริษัทจัดส่งกรมธรรม์ตามระบุในใบคำขอเอาประกันภัย ทั้งนี้หากต้องการมารับเองที่บริษัทสามารถแจ้งมาได้ตามอีเมลที่ระบุไว้

เอกสารประกอบการแจ้งเอาประกันภัย

  • บุคคลธรรมดา 

           >> ใบคำขอบุคคลธรรมดา - download -
           >> สำเนาบัตรประชาชน  
           >> สำเนาใบอนุญาต (สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว)  
           >> สำเนาใบโอนเงิน หรือ สำเนาใบตัดบัตรเครดิต

  • นิติบุคคล

           >> ใบคำขอนิติบุคคล - download -