ประกันแพ้วัคซีนโควิด - ปิดการขายแล้ว

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 [ปิดการขายแล้ว]

 

เงื่อนไขการรับประกัน / คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย และ มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

2. รับประกันภัยทุกอาชีพ

3. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

4. ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

5. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการฉีดวัคซีน

6. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการ รับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในประเทศไทย

7. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ส่วนบุคคล กรณีได้รับผลกระทบจากกรณีฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19

8. ผู้เอาประกันภัย 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์

9. ผลประโยชน์การเสียชีวิต (อ.บ.1) ไม่คุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดจาก การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 

ซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 

 

เช็คสถานะการซื้อประกันออนไลน์ ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง 
 
 

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไข :

1. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

2. ตรวจสอบสถานะการทำกรมธรรม์

3. ตรวจสอบสถานะการส่งกรมธรรม์

4. ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ

 

การจัดส่งกรมธรรม์  : บมจ.เจพี ประกันภัย จะดำเนินการจัดส่งกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันภัย

สอบถามเพิ่มเติม : 

>> Line : @jpinsurance

>> Facebook : JP Insurance เจพี ประกันภัย

 

 

ไฟล์เอกสารเรียกร้องสินไหม กดเพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19

ใบรายงานแพทย์ การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย, ภาวะโคม่า, ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว

หนังสือยินยอมให้รับค่าสินไหมทดแทน (ทายาทโดยธรรม)

 

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน :