ประกันโควิด-19 เจอ จ่าย 2021 - ปิดการขายแล้ว

- ปิดการขายแล้ว - 

ประกันโควิด-19 เจอ จ่าย 2021 ที่นี่ CLICK

 

เงื่อนไขการรับประกัน / คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1-75 ปี และ ถือสัญชาติไทยเท่านั้น    

2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง

3. ขณะทำการซื้อประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

4. ไม่คุ้มครอง กรณีผู้เอาประกันลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

6. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

7. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่เดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด ในระยะเวลา 30 วันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง

8. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ภายในระยะเวลารอคอย 14 วัน (Waiting Period)  นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

9. อาชีพที่ไม่พิจารณารับประกันภัย : นักบิน พนักงานประจำเรือและเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน มัคคุเทศก์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงพยาบาล เภสัชกร หรือ ผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเวชกรรม/คลินิก คนขับรถรับจ้างสาธารณะ

10. จำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับทุกแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก บมจ.เจพี ประกันภัย

11. สำหรับ แผน 1-3 : ข้อตกลงคุ้มครองภาวะเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้  และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลัก  มาจากติดเชื้อไวรัส    โคโรนา (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 เป็นต้นไป) 

หมายเหตุ : ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุในการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

เช็คสถานะการซื้อประกันโควิด-19 ออนไลน์ ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง 
 

สำหรับการซื้อผ่านระบบออนไลน์ของเว็ปไซต์ JP >> https://customer.jpinsurancefriend.com/pad/login

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไข :
1. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
2. ตรวจสอบสถานะการทำกรมธรรม์
3. ตรวจสอบสถานะการส่งกรมธรรม์
4. ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ
5. แก้ไขอีเมล์
6. ดาวน์โหลดกรมธรรม์

 

สำหรับการซื้อกรมธรรม์นอกเหนือจากระบบ online ของบริษัท >> https://rsm.jpinsurancefriend.com/CovidCheck 

 

การจัดส่งกรมธรรม์  : บมจ.เจพี ประกันภัย จะดำเนินการจัดส่งกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันภัย

สอบถามเพิ่มเติม : 

>> Line : @jpinsurance

>> Facebook : JP Insurance เจพี ประกันภัย

 

เกิดเหตุแจ้งเคลมอย่างไร และใช้กับโรงพยาบาลใดได้บ้าง?

>> ติดต่อได้ที่ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-099-0555 ต่อ 5201-5202 (คุณประจักษ์ หรือ คุณภาณุวัฒน์)