โควิดต่ออายุ - ปิดการขาย

- สิ้นสุดระยะเวลาต่ออายุ -

 

ประกันภัยโควิด-19 ต่ออายุได้แล้ว 

 

เงื่อนไขการรับประกัน / คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1-75 ปี (นับจากปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบ ปี พ.ศ.เกิด) และ ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง

3. ขณะทำการซื้อประกันภัย (เพื่อต่ออายุประกันภัย) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

4. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หากมีประวัติการเรียกร้องสินไหมแล้ว จะไม่สามารถต่ออายุประกันภัยได้

5. อาชีพที่ไม่สามารถต่ออายุได้ : นักบิน พนักงานประจำเรือและเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน มัคคุเทศก์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงพยาบาล เภสัชกรหรือผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเวชกรรม/คลินิก  คนขับรถรับจ้างสาธารณะ

6. จำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับทุกแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก บมจ.เจพี ประกันภัย หากต่ออายุประกันภัยกับทาง บมจ.เจพี ประกันภัย จะไม่สามารถซื้อแผนประกันภัยอื่นเพิ่มอีกได้

7. ไม่คุ้มครอง กรณีผู้เอาประกันลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19

8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Coronavirus (2019-nCoV)" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

9. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

10.ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่เดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด ในระยะเวลา 30 วันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง

หมายเหตุ : ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุในการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 

เช็คสถานะการซื้อประกันโควิด-19 ออนไลน์ ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง 
 

สำหรับการซื้อผ่านระบบออนไลน์ของเว็ปไซต์ JP >> https://rsm.jpinsurancefriend.com/login

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไข :
1. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
2. ตรวจสอบสถานะการทำกรมธรรม์
3. ตรวจสอบสถานะการส่งกรมธรรม์
4. ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ
5. แก้ไขอีเมล์
6. ดาวน์โหลดกรมธรรม์

 

สำหรับการซื้อกรมธรรม์นอกเหนือจากระบบ online ของบริษัท >> https://rsm.jpinsurancefriend.com/CovidCheck 

 

การจัดส่งกรมธรรม์  : บมจ.เจพี ประกันภัย จะดำเนินการจัดส่งกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันภัย

สอบถามเพิ่มเติม : 

>> Line : @jpinsurance

>> Facebook : JP Insurance เจพี ประกันภัย

 

เกิดเหตุแจ้งเคลมอย่างไร และใช้กับโรงพยาบาลใดได้บ้าง?

 

>> ติดต่อได้ที่ ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-099-0555 ต่อ 5201-5202 (คุณประจักษ์ หรือ คุณภาณุวัฒน์)
และส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องความคุ้มครองได้ที่ E-mail Address : claimnonmotor@jpinsurance.co.th
หรือ LINE ID : claimnonmotor

>> เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา >> CLICK 

>> สามารถเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล