ประกันภัยรถยนต์ 3 Plus รายเดือน

 

ซื้อประกันรถยนต์ ประเภท 3+ ออนไลน์ ที่นี่ CLICK

พิเศษ! สำหรับแพ็คเกจ 90 วัน ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน >>

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย :

1. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันกรณีชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งรายละเอียดของยานพาหนะทางบกของคู่กรณีได้
2. รับประกันภัยสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน  ไม่เกิน 20 ปี 
3. รถเก๋ง รหัส 110 คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ 1 คนและผู้โดยสาร 4 คน
4. รถปิคอัพ รหัส 320 คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ 1 คนและผู้โดยสาร 2 คน
5. รถเก๋งส่วนบุคคล รหัส 110 รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์ กลุ่ม 3,4 และ 5 
6. ไม่รับประกันภัยรถยนต์ ดังต่อไปนี้ : รถยนต์นำเข้า , รถ Super Car , รถดัดแปลงจากมาตรฐานโรงงาน
7. เอกสารประกอบการทำประกันภัย : สำเนาทะเบียนรถยนต์ , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , แบบรายการแสดงตน
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิดได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ >> Line : @jpinsurance หรือ Facebook : @JPInsurtech