การเคลมประกันภัยโควิด

การเคลมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

เอกสารการแจ้งเคลม :

1. กรณีเรียกร้องความคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 

ดาว์นโหลด หนังสือร้องเรียนสินไหมทดแทนได้ที่นี่ CLICK 

 

2. กรณีเรียกร้องความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิ้ง (จากอุบัติเหตุ)

ดาว์นโหลด หนังสือร้องเรียนสินไหมทดแทนได้ที่นี่ CLICK