เช็คกรมธรรม์ประกันภัยโควิด (เจอ-จ่าย-จบ)

- ปิดการขายแล้ว -

ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.  ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-75 ปี
2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด ในระยะเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
3. จำกัดจำนวนผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ได้ไม่เกินคนละ 2 ฉบับ
4. อาชีพที่ไม่พิจารณารับประกันภัย : นักบิน พนักงานประจำเรือและเครื่องบิน
5. สัญชาติไทย

 

เช็คสถานะการซื้อประกันโควิด-19 ออนไลน์ ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง 

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไข :
1. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
2. ตรวจสอบสถานะการทำกรมธรรม์
3. ตรวจสอบสถานะการส่งกรมธรรม์
4. ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ
5. แก้ไขอีเมล์
6. ดาวน์โหลดกรมธรรม์

สำหรับการซื้อผ่านระบบออนไลน์ของเว็ปไซต์ JP

 

หรือ

 

สำหรับการซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางโบรคเกอร์