ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน 2562

    เนื่องด้วยสุขภาพของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญบริษัทใส่ใจ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาเราจึงมีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทเจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทุกคน เพื่อให้พนักงานได้ทราบภาวะสุขภาพของตนเองว่ามีความสมบูรณ์เพียงใด หรือหากมีสิ่งใดผิดปกติขึ้น จะได้แก้ไขได้ทันเวลา