งานแถลงจัดตั้งศูนย์ทดสอบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม 5G

ในวันที่ 14 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลงจัดตั้งศูนย์ทดสอบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม 5G อย่างเป็นทางการ
โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมด้วย ผู้แทน กสทช. และผู้ประกอบการต่างๆ เข้าร่วมงาน และเจพีเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญและยินดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม 5G นี้