8 ศัพท์ประกันรถยนต์น่ารู้

เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ขับขี่รถยนต์นั้น นอกจากจะต้องมี พรบ. ซึ่งเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้อีก 1 อย่างสำหรับผู้ใช้รถ ก็คือ ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ แต่จะซื้อประกันสักครั้งก็ทำเอาผู้ใช้รถมือใหม่ งง ไปตามๆกัน จากคำศัพท์เฉพาะด้านประกันที่ได้ยิน วันนี้ เจพี ประกันภัย จึงมี ‘8 ศัพท์ประกันรถยนต์น่ารู้’ มาฝาก เพื่อความเข้าใจข้อมูลของประกันรถยนต์มากขึ้นครับ

กรมธรรม์ 
เอกสารสัญญาที่ออกโดยบริษัทประกันภัย ซึ่งจะระบุสาระสำคัญ ข้อตกลง ความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองตามความประสงค์ของผู้ซื้อในใบคำขอเอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย
ผู้ที่เป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันที่จะทำประกัน ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมขนส่งตามกฎหมาย

เบี้ยประกันภัย
จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อให้มีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ก่อนเริ่มความคุ้มครอง

ทุนประกันภัย
ค่าสินไหมที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายต่อรถยนต์ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองตามที่ตกลงกันไว้

ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible)
เป็นเงินที่ผู้เอาประกันต้องรับภาระเอง หากเกิดอุบัติเหตุและผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี ซึ่งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกัน (ตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท)

ค่าสินไหมทดแทน
ค่าความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องจากบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นค่าเสียหายตามจริง จำนวนเงินเอาประกันไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เคลมสด
การเคลม ณ ที่เกิดเหตุ เมื่ออุบัติเหตุ โดยมีเจ้าหนาที่บริษัทประกันภัยมาตรวจสอบ เพื่อทำการออกใบเคลม ซึ่งส่วนใหญ่การเคลมสด จะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์รถชนแบบมีคู่กรณี(รถชนรถ) หรือ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

เคลมแห้ง
การเคลมโดยที่เจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยไม่ต้องออกมาตรวจสอบ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อรถของผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยและไม่มีคู่กรณี เช่น รถชนต้นไม้หรือเสาไฟ เป็นต้น ผู้เอาประกันสามารถติดต่อบริษัทประกันเพื่อนำรถไปซ่อมที่อู่ในเครือได้ด้วยตนเอง

การเรียนรู้คำศัพท์ประกันง่ายๆเหล่านี้ไว้ นอกจากจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกันที่เราสนใจมากขึ้นแล้ว หากเกิดเหตุขึ้น ยังช่วยให้เราคุยกับบริษัทประกันได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์สามารถติดต่อ เจพี ประกันภัย ได้ที่เบอร์ 02-099-0555 หรือ Line@ : @jpinsurance เรายินดีให้บริการครับ